அறிவியல் வளர்ப்போம்.....

Friday, 3 August 2018

ஆகஸ்ட்-04. முதல் திறந்த இதய அறுவை சிகிச்சை செய்த முதல் ஆப்பிரிக்க- அமெரிக்க கார்டியலஜிஸ்ட்-டேனியல் ஹேல் வில்லியம்ஸ் (Daniel Hale Williams) மறைந்த தினம்.
No comments:

Post a Comment