அறிவியல் வளர்ப்போம்.....

Wednesday, 11 July 2018

ஜூலை-12. கணினியிலும் இணையத்திலும் தமிழை பயன்படுத்த செயலிகளையும் கருவிகளையும், எழுத்துருக்களையும் உருவாக்கியவர்- உமர் தம்பி (Umar Thampi) மறைந்த தினம்.No comments:

Post a Comment